Alexis De Carne (1848-1883)

Foto 16 Alexis De Carne (1)Alexis De Carne is in 1848 geboren in Stavele. De Carne is priester-leraar aan het Klein Seminarie in Roeselare. Hij laat zich inspireren door Guido Gezelle en Hugo Verriest en schrijft romantische gedichten en studentenliederen.

Mogelijk wegens zijn flamingantische houding verliet hij in 1882 het Klein Seminarie en werd hij benoemd tot onderpastoor van de Sint- Michielsparochie te Roeselare.

Behalve zijn ode aan Stavele of ‘t Watergat is het bekendste dichtwerk van Alexis De Carne het lied Kent gij de streek van God verkoren. Er is een tijd geweest dat elke Vlaming dit lied meezong.

Alexis De Carne is in 1883 overleden in Roeselare. Honderd jaar na zijn overlijden is aan het huis in de Zwanestraat in Stavele een gedenkplaat aangebracht. In dit huis was de drukkerij De Carne gevestigd. Alexis De Carne heeft er in zijn jeugd gewoond. Ook het dorpsplein van Stavele is naar de priester-dichter genoemd.

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera