Joseph Clep (1785-1871)

jozef clepDe naam van het voormalig rusthuis Clep in Hoogstade verwijst naar zijn milde schenker. Joseph Clep is op 4 oktober 1785 geboren in het Frans-Vlaamse dorp Herzeele. In 1804 vestigt hij zich op de Nieuwe Herberg in Alveringem. In de Franse periode wordt hij gediplomeerd procureur bij het tribunaal van eerste aanleg te Veurne. Zijn carrière zet hij verder onder het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden en tenslotte onder het koninkrijk België. Hij voert ook het ambt uit van advocaat en notaris. En later wordt hij politiek actief als provincieraadslid, lid van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen en volksvertegenwoordiger.

In 1869 stelt hij zijn goede vriend August Beesau, geneesheer, brouwer en burgemeester van Hoogstade, voor om 155 hectare in naakte eigendom te schenken aan het op te richten bestuur der Burgerlijke Godshuizen. Aan het legaat is de verplichting verbonden om een “gesticht” te bouwen voor “behoeftige ouderlingen en weeskinderen” en dat “eeuwigdurend te onderhouden”. De gemeenteraad van Hoogstade neemt het gebaar van Joseph Clep met grote dankbaarheid aan.

Joseph Clep overlijdt op 8 mei 1871, waardoor de Burgerlijke Godshuizen te Hoogstade de volle eigendom krijgen van de geschonken grond. De bouw van het “gesticht” start in 1873. Op 2 december 1876 wordt de eerste bejaarde opgenomen. De bediening wordt toevertrouwd aan de Zusters van Liefde uit Kortemark.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het rusthuis een veldhospitaal voor gewonde soldaten. In september 2013 valt definitief het doek over het rust– en verzorgingstehuis Clep. De bewoners verhuizen naar het gloednieuw woonzorgcentrum ‘t Hoge nabij de dorpskern van Alveringem. 

Ook na de verhuis blijft Clep een sociale functie bekleden. Van september 2014 tot mei 2020 is hier ‘De Passage’ gevestigd, een project voor de opvang van dak- en thuislozen in de regio. En in september 2015 opent het Sociaal Huis Alveringem in het voormalig rusthuis ook een lokaal opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers. Mensen op de vlucht voor geweld, vervolging of oorlog kunnen in ons land bescherming krijgen. In Clep worden een 35-tal en vanaf november 2020 een 50-tal alleenstaande mannen begeleid tijdens hun asielprocedure. Als ze als vluchteling erkend worden, krijgen ze een verblijfsvergunning en verlaten ze het centrum. Zo kunnen zij in ons land werken aan een nieuwe en betere toekomst.

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera