Oeren

Oeren

Belgische militaire Begraafplaats

Stille getuigen van de Groote Oorlog

"Als het Gods wil is dat ik vandaag nog sterve, dat dien heiligen wil dan maar geschiede"

Achilles Cools, negen uur voor zijn dood

 

Jan Antoon KELCHTERMANS Print

kelghtermans jan
  • Wonende te Helchteren (3530)
  • Geboren op 20-10-1896 te Houthalen

Overlijden

  • Overleden op 04-11-1917 te Kaaskerke
  • Begraafplaats Oeren, grafnummer 126

Militaire gegevens

  • Rang: Soldaat 2 klas
  • Eenheid: 8 Artillerie / 4 Groep / 2 Batterij M.V.D.

Extra Info

Jan Kelchtermans, de ongehuwde zoon van Alexander en Maria Josephina Buyvoets, een landbouwersfamilie in Houthalen. Hij verdient de kost als metselaar, is 1,71 meter groot en heeft zwart haar. Op 15 december 1915 treedt hij als milicien in dienst van het Belgisch leger.  

Op 4 november 1917 liggen de Belgische troepen in de Dodengang in Kaaskerke onder hevig Duits mortiervuur. Jan Kelchtermans wordt er om 15 uur door bomsplinters gedood en  overgebracht naar het militair dodenhuis in Alveringem. Het slachtoffer wordt op 6 november 1917 begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Oeren, oorspronkelijk onder het grafnummer 341.

In de parochiekerk van Helchteren heeft er op 22 december 1917 om 9.30 uur een lijkdienst plaats. Op het bidprentje staat volgende tekst te lezen:

Lieve moeder, beminde broeders en zusters,
weent niet over mijne dood, ik heb, met de wapenen
in de hand, gestreden voor de eer van mijn
vaderland, en mijner plicht van christen soldaat
vervullende, het heil mijner ziel verzekerd. Troost u
dan. Ik zal u allen in den hemel beminnen zoals ik u
op aarde heb lief gehad.

Hij stierf zijne makkers een voorbeeld van moed en
zelfopoffering nalantende ter navolging.
Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet tot
dat wij hem door onze tranen en gebeden gebracht
hebben in het huis des Heeren.

Ook zijn zwager Gerard Joseph Meurs is gesneuveld voor het vaderland. Hij is geboren in Helchteren op 8 oktober 1888, zoon van Jan Theodoor, landbouwer, en Maria Josephina Thielens, sigarenmaakster. Gerard Meurs is op 23 november 1912 in Helchteren gehuwd met Helena  Kelchtermans.

Gerard Meurs treedt in 1909 als vrijwilliger met premie (V.M.P.) in dienst van het Belgisch leger. De soldaat 1° klasse bij het 12° linieregiment overlijdt op 25 oktober 1914 en wordt oorspronkelijke begraven op het kerkhof van Diksmuide in het gemeenschappelijk graf, nummer 5422. Hij wordt later herbegraven op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst, graf F-240.

Media

Weet u meer over dit slachtoffer? Neem gerust contact met ons op!

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera