Kerkhof Hoogstade

Graf Joseph ClepOp de gemeentelijke begraafplaats van Hoogstade, in de schaduw van de Sint-Lambertuskerk, staat het monumentaal graf van Joseph Clep (° Herzeele, 1785 - + Brussel, 1871), een Franse notaris en volksvertegenwoordiger die een zomerverblijf had in Alveringem. Hij huwde met Isabelle Cousijn uit Beveren-aan-de-IJzer, maar het huwelijk bleef kinderloos. Bij legaat liet hij een godshuis voor ouderlingen oprichten. De werken duurden van 1873 tot 1876, architect was François Heyninx uit Ieper. De bediening van het rustoord Clep werd toevertrouwd aan de Zusters van Liefde uit Kortemark.

Op 29 januari 1915 werd het rustoord uitgekozen om het 'Belgian Field Hospital' te herbergen, dat uit het Bisschoppelijk College van Veurne moest verdwijnen uit veiligheidsoverwegingen. In 1916 werd het een Belgisch veldhospitaal.

 

 

 

Op het kerkhof is ook het private graf van een Belgische militair terug te vinden. Op het graf staat te lezen: “Duurzame en roemvolle gedachtenis. Camille Vanelslande. Zoon van Edmond en wylen Leonie Dewaele. Soldaar by het 2de Regiment Jagers te Voet. Geboren te Hoogstade den 10-9-1987 en eervol gesneuveld voor zyn vaderland te Vilvoorde den 28ste August 1914. Hy werd overgebracht naar zyn geboortedorp en begraven op het parochiaal kerkhof op 10 april 1919.”

Verdwenen graven 

In zitting van 30 juni 1918 verklaart het gemeentebestuur van Hoogstade dat een eeuwigdurende vergunning wordt toegekend aan 34 Belgische en 5 Franse militairen die begraven zijn op het gemeentelijk kerkhof. Maar die graven zijn niet meer terug te vinden. Wellicht zijn ze later toch overgebracht naar de militaire begraafplaats. Er rusten wel nog 12 Britse militairen, maar dan uit de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk van militairen van het Britse Expeditie Leger die sneuvelden bij de terugtrekking naar Duinkerke in mei 1940.

Ook het graf van Marcel Senesael (21 januari 1892-2 oktober 1971) verdient een vermelding. Marcel Senesael was burgemeester van Hoogstade van 1959 tot 1970. Hij was tegelijk ook de laatste burgemeester van de gemeente want in 1971 werd Hoogstade een deelgemeente van Alveringem.

Laatste burgemeester

Graf Marcel SenseaelMarcel Senesael was oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog (2° Linie, 3° bataljon, 3° compagnie), drager van 8 frontstrepen. In 1964 publiceerde hij een boek over de Slag aan de IJzer, uitgegeven door drukkerij Vonksteen in Langemark.  

 

                            "Een volk dat zijn
                                  doden eert, 
                              is een groot volk"   
                             Marcel Seneseael

 

Op het graf staat geen verwijzing naar zijn burgemeesterschap. Ook wordt niet vermeld dat hij oud-strijder is van de Eerste Wereldoorlog. Dat is opmerkelijk omdat hij het boek over de Slag aan de IJzer heeft geschreven om “bij te dragen tot de hulde die de duizenden gevallen en verminkte IJzerjongens meer dan verdienen”.

 

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera