Richard Bruynoghe (1881-1957)

Bruynoghe Richard

Behalve een vermaard wetenschapper is Richard Bruynoghe tijdens de Tweede Wereldoorlog ook waarnemend burgemeester van de universiteitsstad Leuven.

Richard Bruynoghe is op 4 november 1881 geboren in Alveringem. Na zijn humaniora aan het bisschoppelijk college van Veurne studeert hij geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1907 promoveert hij tot doctor in de geneeskunde. Hij specialiseert zich verder aan het Instituut Pasteur te Parijs, het Robert Koch Instituut te Berlijn en het Instituut voor Experimentele Geneeskunde te Frankfurt.

In 1911 wordt hij professor in de microbiologie aan de KU Leuven. Richard Bruynoghe is een van de eerste medewerkers van de befaamde hoogleraar Gustaaf Verriest, de bezieler van het vernieuwd wetenschappelijk onderwijs aan de faculteit geneeskunde. Samen met enkele andere medewerkers hebben zij er voor gezorgd dat de faculteit geneeskunde van Leuven binnen enkele decennia wereldwijd bekend wordt.

Richard Bruynoghe is ook oprichter en hoofd van het Leuvens Bacteriologisch Instituut. Hij wordt vier maal tot decaan van de faculteit gekozen: in 1924, 1934, 1940 en 1941. Hij verricht pionierswerk over de bacteriofaag - een klein virus dat alleen een specifieke bacterie infecteert - waarvoor hij in 1931 de vijfjaarlijkse prijs voor geneeskunde in de wacht sleept. In zijn laboratorium wordt een generatie van leidende figuren in de meest uiteenlopende disciplines van de geneeskunde gevormd. Daarnaast is hij ook nog redactiesecretaris van de Revue Médicale de Louvain, vast secretaris in de Koninklijke Belgische Academie en actief bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Na de inval van de Duitsers in Leuven op 17 mei 1940, wordt Richard Bruynoghe waarnemend burgemeester. Het is opmerkelijk dat kreigskommandant von Thadden kiest voor een "politiek neutrale figuur". Professor Bruynoghe zal gedurende vier jaar samen met het schepencollege Leuven besturen en in moeilijke omstandigheden de belangen van haar inwoners en van de universiteit verdedigen.

Richard Bruynoghe gaat met emeritaat in 1952. Hij overlijdt op 26 maart 1957 in Leuven.

foto KU Leuven

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera