Seraphin Dequidt (1858-1911)

Serpahijn DequidtPriester-dichter Seraphin Dequidt is op 3 januari 1858 geboren op de ouderlijke hoeve in Oeren. Hij studeert aan het Bisschoppelijk College van Veurne en wordt er later ook leraar. Als letterkundige is hij een van de betere volgelingen van Guido Gezelle, met wie hij trouwens bevriend is. Ook Hugo Verriest behoort tot zijn vriendenkring.

Seraphin Dequidt publiceert gedichten in "Gezelliaanse trant", maar ook herinneringen aan zijn geboortedorp en een studie over Guido Gezelle, "schets van zijn leven en van zijn dichtwerken" (1900).  

Om gezondheidsredenen wordt hij priester benoemd van de Sint-Pietersparochie in De Panne. Rond 1900 bezit De Panne de grootste vissersvloot van de hele Vlaamse kust, maar het vissersdorp beschikt niet over een haven. Seraphin Dequidt wordt de vertrouwensman van de vissers en de grote voorvechter van de aanleg van een schuilhaven.

Als hij op 1 juli 1911 overlijdt, is van die plannen nog niets gerealiseerd. De Eerste Wereldoorlog slaat de droom van een eigen haven definitief aan diggelen. In De Panne is er een straat naar pastoor Dequidt genoemd.

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera