Sint-Audomaruskerk Alveringem

Kerk AlveringemAlveringem wordt gedomineerd door de Sint-Audomaruskerk, een in oorsprong Romaanse kruiskerk die vanaf de 16de eeuw werd opgebouwd tot een Gotische hallenkerk. Van de Romaanse kerk resten nu nog fragmenten, opgetrokken van ijzerzandsteen in de transeptmuren.

De massieve vieringtoren is vermoedelijk in de 18de eeuw herbouwd. De driebeukige benedenkerk wordt in 1658 door de Franse troepen van Condé in brand gestoken en vervolgens in verschillende fasen hersteld. De kerk bezit merkwaardig meubilair, hoofdzakelijk uit de 18 eeuw, maar ook enkele meubelstukken uit de 17de eeuw.

De kerk is omgeven door een kerkhof en een witgekalkt bakstenen muurtje met ijzeren ringen. Tot in 1993 zijn daar om de twee jaar stieren van het rode ras verhandeld ter gelegenheid van de stierenmarkt. De kerk en haar omgeving, met kerkhof, witgekalkte afsluitingsmuur en lindengalerij, is sinds 10 februari 1940 als landschap beschermd.

Altaar VerschaeveDe kerk is een belangrijke getuige van het leven en het lijden in de Groote Oorlog. In de oorlogsjaren 1914-1918 krijgen honderden soldaten hier een begrafenisplechtigheid. 

Uit de geschiedenis van de kerk blijkt  tevens de grote populariteit van kapelaan Vershaeve, ook nog lang na de Eerste Wereldoorlog. In 1936 schenken de parochianen een altaar aan de kerk ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van pastoor Volbout, kapelaan Verschaeve, kerkbaljuw Stangé en koster Vandeweghe. In het midden van het altaar prijkt een schilderij van kunstschilder K. De Bondt met een allegorische voorstelling van Verschaeve als de H. Kristoffel.

Op het schilderij zie je een man die uit het water een oever opklautert, met een boek in de hand en op zijn rug een 3-dubbel kruis met daarop een kindje. Op de achtergrond een landschap met afgebrande bomen en onder water gezet.

Extra: De kerk ligt op het parcours van de archeologische wandelroute Van Sint-Ricquiers naar (H)oeren en het kidspad 'Marie's Groote Oorlog'.

Kunsthistorica Anne-Mie Havermans heeft het boeiend historisch relaas van de kerk en het kerkhof van Alveringem in een vlot leesbare en rijk geïllustreerde publicatie gegoten. Lees meer.

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera