Oeren

Oeren

Belgische militaire Begraafplaats

Stille getuigen van de Groote Oorlog

"Als het Gods wil is dat ik vandaag nog sterve, dat dien heiligen wil dan maar geschiede"

Achilles Cools, negen uur voor zijn dood

 

François Louis STAPPAERTS Print

Stappaerts Frans Louis
  • Wonende te Tielen (2460)
  • Geboren op 20-08-1886 te Tielen

Overlijden

  • Overleden op 01-08-1917 te Kaaskerke
  • Begraafplaats Oeren, grafnummer 210

Militaire gegevens

  • Rang: Soldaat 2é klas
  • Eenheid: 16é Linie / 2é Bn / 8é Cie

Extra Info

Franciscus (Louis) Stappaerts, zoon van François en Maria Ruts, is gehuwd met Melania Wijnants en vader van drie kinderen. Hij verdient de kost als landbouwer

Hij sneuvelt op 1 augustus 1917 in Kaaskerke. Het slachtoffer wordt op 3 augustus 1917 begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Oeren, oorspronkelijk onder een heldenhuldezerk onder het grafnummer 160. Brancardier en streekgenoot John Leysen zamelt hiervoor geld in. Het is een van de 36 zerken waarvan het opschrift in de nacht van 9 op 10 februari 1918 met cement werd dichtgepleisterd. De heldenhuldezerk wordt in 1925 op bevel van het ministerie van Landsverdediging verwijderd en vernietigd. Louis Stappaerts rust nu onder een Belgische militaire standaardzerk.

Het frontblaadje 'Herentals' brengt in het nummer van september 1917 hulde aan het slachtoffer: "Louis Stappaerts, soldaat van de klasse van 6, sedert den oogst van 14 in onze rangen, sneuvelde te Diksmuide den 1e oogst 1917 en werd begraven te Oeren. Drie jaren deed hij heldhaftig zijn plicht! Wat sprak hij gaarne over zijne lieve kleuters van kinderen waarvan het kleinste, het derde, hem niet kende. Met welke innige liefde bekeek hij hun portret en… neen, hij vreesde de dood niet voor zichzelf, maar zoo wreed, zoo pijnlijk scheen het hem die kleinen zonder vader te moeten achterlaten! En toch is het gebeurd. Maar zijn zoo diep christelijke moeder en vrouw hoor ik reeds met christene gelatenheid zeggen: 'Dat uw wil geschiede!' Goede vriend rust in vrede en O.L.Vr. van Lourdes die gij over enige maanden gingt bidden voor uwe kleinen en uwe familie zal hen beschermen en zegenen."

Media

Weet u meer over dit slachtoffer? Neem gerust contact met ons op!

  Zoeken  

  • tel.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera